Skip navigation
MENU

Mantelzorgwoning buitengebied

Vergunningsvrij bouwen in het buitengebied

Woont u in het buitengebied en wilt u een mantelzorgwoning plaatsen? Dan heeft u een groot voordeel ten opzichte van bewoning binnen de bebouwde kom. Wat de precieze regels van de overheid zijn voor het vergunningsvrij bouwen van een mantelzorgwoning buiten de bebouwde kom, leggen wij u graag uit.

Contact opnemen

Mantelzorgwoning in het buitengebied

Er zijn twee manieren om buiten de bebouwde kom een mantelzorgwoning vergunningsvrij te kunnen realiseren. De eerste mogelijkheid is de meest eenvoudige. Buiten de bebouwde kom mag er namelijk 100 m2 vergunningsvrij worden bijgebouwd naast de bestaande bebouwing op de kavel. De woning moet in delen verplaatsbaar zijn, zodat deze na het beëindigen van de mantelzorg weer kan worden weggehaald. Ook moet de woning binnen het bouwvlak van de kavel geplaatst worden.

De tweede optie is om een mantelzorgvoorziening in het achtererfgebied te bouwen, volgens de voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Na het beëindigen van de mantelzorgsituatie mag deze mantelzorgwoning blijven staan. U heeft tenslotte gebouwd binnen het aantal m2 wat u vergunningsvrij mocht bijbouwen. Wel moeten de woonvoorzieningen zoals een keuken en badkamer worden verwijderd.

Meer over mantelzorgwoningen bouwen

Medische verklaring mantelzorgwoning

In bovenstaande gevallen zal de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere instantie om de medische behoefte aan mantelzorg te laten onderbouwen. In de meeste gevallen heeft de gemeente zelf een deskundige die komt beoordelen of er behoefte is aan mantelzorg. Steeds meer gemeenten maken het daarnaast mogelijk om een pre-mantelzorgwoning te bouwen. In dat geval is de medische behoefte niet noodzakelijk. Lees meer over pré-mantelzorgwoningen op onze algemene pagina over mantelzorgwoningen.

Contact opnemen
Een mantelzorgwoning in het buitengebied met een prachtig uitzicht. Doordat een mantelzorgwoning in het buitengebied buiten de bebouwde kom komt te staan zijn er versoepelde regels waardoor het vergunningsvrij gebouwd mag worden.

Mantelzorgwoning op agrarische grond

Een woning in het buitengebied is niet hetzelfde als een woning op agrarische grond. Op uw perceel buiten de bebouwde kom geldt een bestemmingsplan van uw gemeente. Op een kavel met een agrarische bestemming mag helaas niet zomaar vergunningsvrij een mantelzorgwoning geplaatst worden. De hoofwoning is een bedrijfswoning en daarom moet er een vergunning worden aangevraagd om hier een mantelzorgwoning bij te kunnen plaatsen. Deze woning zal binnen het bouwvlak gerealiseerd moeten worden. In een dergelijke situatie adviseren wij u om onze adviseur met specialistische kennis te raadplegen en een voorbespreking aan te vragen bij uw gemeente.

Een mantelzorgwoning van 100 m2 gebouwd in het buitengebied, buiten de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom gelden vaak andere regels voor het bouwen van een mantelzorgwoning van 100m2. In landelijke gebieden kunnen er meer mogelijkheden zijn voor de bouw van grotere structuren. Het is nog steeds belangrijk om de geldende regelgeving en voorschriften te raadplegen bij de lokale autoriteiten of gemeente. Je zult waarschijnlijk nog steeds een vergunning nodig hebben om een mantelzorgwoning buiten de bebouwde kom te bouwen, maar de regels met betrekking tot grootte, afstand tot de perceelgrens en andere bouwvoorschriften kunnen verschillen van die binnen de bebouwde kom. Een goed gesprek met de lokale instanties kan je een duidelijk beeld geven van wat er mogelijk is en welke stappen je moet nemen om een mantelzorgwoning van deze omvang buiten de bebouwde kom te realiseren. Mantelzorgwoning | pre-mantelzorgwoning | zorgwoning | gastenverblijf | praktijkruimte | tuinkantoor

Kan een mantelzorgwoning op landbouwgrond geplaatst worden?

Landbouwgrond is geen bouwgrond en kan dus niet gebruikt worden om op te bouwen. Hier kan dus geen vergunning voor worden aangevraagd. Mocht u toch graag een mantelzorgwoning willen bouwen op agrarische grond, dan moet de agrarische bestemming van het oppervlak worden omgezet in bouwgrond. Houd er rekening mee dat een bestemmingsplanwijziging vaak erg kostbaar is en veel tijd kost.

Inspiratie opdoen? Bekijk onze projecten
<
>